• Telefon : +40 721 61 27 85
 • Email Us : marcela.filip@datatraining.ro

SQL Querying pentru Business

SQL Querying pentru Business


STRUCTURA CURS:

I.Conceptul de baza de date

 • Sistemul de gestiune a bazelor de date (SGBD)
 • Baze de date relationare. Relatii de tip: 1-1, 1-M, M-M
 • Stocarea informatiilor. Entitati si Atribute. Conceptul NULL
 • Tipuri de date in SQL: Numerice: TINYINT, SMALLINT, INT, BIGINT, DateTime: datetime, smalldatetime, Caracter: char, varchar, nvarchar, Boolean: BIT

II.Sintaxa SELECT. 

 • Evaluarea statement SELECT. Clauzele SELECT si  FROM. Aliasuri. Delimitatori de identificare.
 • Filtrarea datelor utilizand clauza WHERE. Utilizare predicate de tip text, numerice, character.
 • Utilizarea operatorilor logici: AND, OR, NOT, operatorilor de concatenare, operatorilor de comparatie, operatorilor artimetici.
 • Extragerea informatiilor distincte – clauza DISTINCT
 • Ordonarea datelor: ORDER BY. Aliasuri
 • Filtrarea datelor utilizand TOP, TOP Percent
 • Gruparea datelor: GROUP BY
 • Agregarea informatiilor utilizand functiile: SUM, MIN, MAX, COUNT, COUNT DISTINCT, AVG
 • Filrarea datelor aggregate utilizand clauza HAVING

III.Utilizarea JOIN-urilor si tipuri de JOIN-uri

 • CROSS JOIN, INNER JOIN, SELF JOIN
 • OUTER JOINS: left, right, full

IV.Expresiile CASE, COALESCE

 • CASE in selectarea informatiilor, CASE in agregarea informatiilor
 • COLESCE in substituirea informatiilor

V.Functii de data si timp:  YEAR, MONTH, DAY, DATEADD, DATEDIFF

VI.Functii de text: CHARINDEX, SUBSTRING, LEN

VII.Tabele temporare locale si globale. Tabele derivate.

 1. Utilizarea operatorilor relationali: UNION ALL, UNION, EXCEPT, INTERSECT.

IX. Design baze de date:

 • Creare baza de date. Creare entitati
 • Constrangeri tabele: NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK, DEFAULT
 • ALTER Table
 • Diagrama baza de date

X. INSERT. UPDATE. UPDATE in JOIN-uri. DELETE. DELETE in JOIN-uri. TRUNCATE. Diferente dintre DELETE si TRUNCATE

XI. Creare VIEW-uri. SCHEMABINDING. ALTER View

OFERTA DE PRET:

 • Durata cursului este de 24 de ore
 • Pretul cursului este de 650 lei / pers.
 • Pretul cursului include suportul de curs si materialele didactice, prestatia trainerului.